Geripol G.Patrimoni

GESTIÓ PATRIMONIAL

Volem que els nostres clients obtinguin la màxima rendibilitat, que els seus patrimonis es mantinguin o augmentin de valor, que no tinguin cap preocupació pels seus immobles i que estiguin regularment informats de tot.

Fiabilitat i Garanties

L’elecció de l’inquilí és la primera i més important tasca per garantir l’èxit de tota la gestió; per això demanem tota mena d’informes als possibles llogaters.
Control rigorós de la morositat, seguiment setmanal de totes les incidències en els cobraments, etc. També fem l’adequació de pisos de lloguer.